colofon

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze web-site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V. te Leeuwarden. Het is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht informatie, geheel of gedeeltelijk, van deze web-site over te nemen, te publiceren of anderzijds te gebruiken. De naam "Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V." en het logo van dit bedrijf zijn een gedeponeerde merknaam respectievelijk beeldmerk en derhalve auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van informatie en beeldmerken van derden die op deze web-site gebruikt worden berusten bij de desbetreffende partijen.

      
De inhoud van deze web-site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De ontwerper, noch de provider, noch Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V. zijn echter aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het onjuist of onvolledig zijn van informatie op deze web-site, alsmede de web-sites waarnaar wordt verwezen.
      
Indien u middels een hyperlink op uw eigen pagina verwijst naar pagina's, bestanden of afbeeldingen die bij deze web-site behoren, wordt het op prijs gesteld indien u dit middels een e-mail op onderstaand adres aan de ontwerper kenbaar maakt. Ook andere opmerkingen of commentaar op deze web-site worden gewaardeerd.
Heeft u bouwplannen?
We vertellen u graag meer over onze persoonlijke
werkwijze en de flexibele mogelijkheden.