Aannemersbedrijf J.G. Visser is een zelfstandig opererend bouwbedrijf, inmiddels meer dan 112 jaar oud, en sinds jaar en dag gevestigd in Leeuwarden. Het werkgebied omvat in hoofdzaak de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe, hoewel ook geregeld werken buiten deze provincies worden uitgevoerd.

Door de bouw van vele utiliteitswerken en woningen verwierf ons bedrijf zich een goede reputatie. Voor 1940 werden onder meer ook landmachtkazernes en zwembaden gebouwd. Het grote ziekenhuis "Sint Bonifatius Hospitaal" te Leeuwarden werd in 1935 aangenomen. Aansprekende werken van meer recente datum zijn bijvoorbeeld;
- Topografische dienst te Emmen
- Computercentrum te Lelystad
- Kampement te Lauwersmeer
- Kantorencomplex Princenhofpark te Driebergen
- Kantoren en werkplaatsen Frigem te Leeuwarden
- Kantorencomplex Frieslandstate te Leeuwarden
- 20 Park- + 8 villa-appartementen Noordersingel te Leeuwarden
- 31 Koop- en 31 huurappartementen "De Wylaard" Rooswinkelstate te Leeuwarden
- 137 Appartementen + parkeergebouw project Bleekhoven te Leeuwarden

   
  Werkzaamheden
  De bouwwerkzaamheden laten zich onderverdelen in vier hoofdgroepen. Elke groep vereist zijn eigen specialistische kennis en ervaring:
 
 1. Utiliteitsbouw, kantoren, industrie, onderwijs, gezondheidszorg en food- en non-food-sector
 2. Woningbouw, eengezinswoningen, huurwoningen, luxe appartementengebouwen voor koop en huur (seriematige bouw)
 3. Renovatie
 4. Onderhoud en Verbouw, onder andere invulling bestaande panden
  Projectontwikkeling
  Projectontwikkeling heeft bij ons altijd een belangrijke plaats ingenomen. Veel bouwplannen zijn door ons bedrijf zelf ontwikkeld en vervolgens gerealiseerd, zoals kantoren en woningbouwprojecten. Iedere opdrachtgever kiest met Aannemersbedrijf J.G. Visser een directe weg tot realisatie van zijn project.
   
  Bouwprogramma
  Het bouwprogramma omvat het complete scala aan mogelijkheden die u in de bouw aantreft. Dit alles wordt gerealiseerd door:
 
 • Ontwikkeling in (bouw-) teamverband
 • Ontwikkeling van, al dan niet aangepaste, standaardproducten
 • Projectontwikkeling, al dan niet in samenwerking met makelaars en / of projectmanagementbureaus
 • Aanbesteding van diverse projecten
   
   Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en milieu
  Het bovenstaande is een belangrijk onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Om dit te kunnen waarborgen is het geheel van maatregelen, procedures en middelen op dit gebied vastgelegd en gedocumenteerd in een Kwaliteits-, Arbo en Milieu (KAM) zorgsysteem en is vertaald in een handboek (en in de daarbij behorende functiehandboeken). Uitgangspunten voor dit systeem zijn de eisen en voorschriften, zoals die zijn vastgelegd in de regeling van De Erkende Hoofdaannemer (versie 9901), Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers versie 2000/03 (VCA), de ARBO-wet en de Milieuwetgeving, aangevuld met VGM-eisen en voorschriften van de individuele opdrachtgevers. Een goed functionerend KAM-zorgsysteem wordt door de directie noodzakelijk geacht voor een doelmatige en doeltreffende besturing van de bedrijfsactiviteiten. Wij zullen dit doen met behulp van instructies, opleidingen en door de afstemming van bedrijfs­processen, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op het doel en het gebruik hiervan, primair gericht op het voorkomen van bouwfouten, persoonlijk letsel en materiële- en milieuschade. Tevens beschouwen wij het als onze plicht om de medewerkers van onze opdrachtgevers en eventueel ander, onder onze verantwoordelijkheid werkend, (tijdelijk) personeel in onze KAM-maatregelen te betrekken, alsmede het treffen van KAM-maatregelen ten behoeve van overige derden (passanten, omwonenden etc.).
   
  De zekerheden van J.G. Visser B.V.:
 
 • Persoonlijke benadering en korte communicatielijnen
 • Geschoold personeel
 • Gegarandeerde hoge bouwkwaliteit
 • Interessante, concurrerende prijzen
 • Toepassing van de nieuwste bouwmethoden
 • Korte bouwtijden
  Door Aannemersbedrijf J.G. Visser wordt een bedrijfsfolder uitgegeven waarin de meest representatieve uitgevoerde werken worden beschreven met vermelding van opdrachtgever, architect en bouwtijd. Het bedrijf heeft in 1991 haar 100-jarig bestaan gevierd. In het jubileumboek "Bouwen een Vak" wordt een indruk gegeven van ruim 100 jaar bouwen door Aannemersbedrijf J.G. Visser. Een aantal bijzondere projecten welke in het verleden zijn gerealiseerd staan hierin beschreven.
   
 
  Heeft u bouwplannen en mocht u geïnteresseerd zijn in onze bedrijfsfolder alsmede het jubileumboek, neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u dan graag meer over onze persoonlijke werkwijze en flexibele mogelijkheden. Een afspraak voor invulling van uw bouwplannen is dan snel gemaakt.
   
 

Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V.
Postbus 98, 8900 AB Leeuwarden
Einsteinweg 3, 8912 AP Leeuwarden
Tel. (058) 212 33 43, Fax (058) 212 69 35
e-mail:
info@jgvisser.nl